۹ مهر، ۱۳۹۶

امکانات و تجهیزات

کلینیک فیزیوتراپی امین در فضائی بزرگ و دلباز روبروی پارک نشاط قرار دارد با متراژی بالاو کابینهایی بزرگ و منطبق با استانداردهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است. کمترین فضای درمانی هر کابین ۵ متر مربع است . کلینیک فیزیوتراپی امین به انواع مدالیته های الکتروتراپی ، مکانوتراپی و تجهیزات خاص فیزیوتراپی روز […]