۹ مهر، ۱۳۹۶

آرتریت دژنراتیو (آرتروز) زانو

یکی از شایع ترین مشکلات اسکلتی و عضلانی تغییرات دژنراتیو مفاصل بویژه مفصل زانو است. فاکتورها و عوامل مختلفی در ایجاد آرتروز زانو موثر است. مسائل فرهنگی نظیر شیوه نشستن ، استفاده از سرویس های بهداشتی ایرانی و … در میزان شیوع تغییرات دژنراتیو مفصل زانو تاثیر به سزائی دارد. برخی عوامل نظیر شکستگی در […]