۹ مهر، ۱۳۹۶

بورسیت های شانه Shoulder Bursitis

بورس ها کیسه های نازکی پر از مایع هستند و نقش یک بالشتک نرم برای کاهش اصطکاک بین بافت ها ایفا می کنند. در بدن ۱۶۰ بورس وجود دارد . اصلی ترین بورس ها در نزدیکی مفاصل بزرگ بدن قرار دارند (مثلا بورس های ساب دلتوئید ، ساب آکرومیال ، ساب اسکاپولار در شانه). التهاب […]