۹ مهر، ۱۳۹۶

درد و مشکلات شانه

درد شانه پس از کمر درد شایعترین مشکل اسکلتی و عضلانی بویژه در جوامع توسعه یافته و صنعتی به به حساب می آید. مفصل اصلی شانه (مفصل گلنو هومرال) متحرک ترین مفصل در بدن است دامنه حرکتی زیاد مفصل منجر به کاهش پایداری و افزایش احتمال آسیب این مفصل شده است. درد شانه می تواند […]