۹ مهر، ۱۳۹۶

تمرین درمانی در دوران بارداری

یکی از زمینه های خاص فعالیت کلینیک فیزیوتراپی امین طراحی تمرینات ورزشی برای باتوان در دوران حاملگی و پس از زایمان می باشد. انجام تمرینات مناسب در دوران بارداری ضمن جلوگیری از دردهای کمر ، شکم و لگن زمینه طراوت و شادابی بیشتر مادر را فراهم می سازد . در این شرایط بانوی باردار از […]