۹ مهر، ۱۳۹۶

آزمون تعادلی برگ

آزمون تعادلی برگ Berg Balance Scale یا BBS یک آزمون کلینیکی برای بررسی تعادل استاتیک و دینامیک بویژه در بیماران نورولوژیک است. نام این آزمون از Katherine Berg که از توسعه دهندگان این تست است گرفته شده است. این آزمون یک تست طلائی استاندارد برای بررسی تعادل فانکشنال است. انجام این تست حدود ۱۵ تا […]