۹ مهر، ۱۳۹۶

سندرم پارکینسون

سندرم پارکینسون از جمله بیماریهای نورولوژیک نسبتا شایع در افراد مسن است که نیاز به درمان فیزیوتراپی دارد. درمان فیزیوتراپی این بیماران شامل استفاده از مدالیته های الکتروتراپی ، تمرین درمانی ، تکنیک های درمان دستی ، آموزش و تحریک تعادل و آموزش راه رفتن است. درمانهای فیزیوتراپی می تواند در کاهش ترمور ناشی از […]