۹ مهر، ۱۳۹۶

فیزیوتراپی در فلج های زایمانی

درمان فیزیوتراپی در فلج های زایمانی درمانی ضروری و اجتناب ناپذیر است . یکی از مشکلات و بیماریهای نسبتا شایع در کودکان فلج های زایمانی است . فیزیوتراپی اولین و مهمترین مداخله درمانی در نوزادان و کودکان مبتلا به این بیماری به حساب می آید. آسیب شبکه عصبی بازوئی ضمن مانورهای زایمانی بویژه در زایمانهای […]