۹ مهر، ۱۳۹۶

فلج مغزی

فلج مغزی یا Cerebral Palsy یک اختلال حرکتی ناشی از نقصان یا آسیب مراکز حرکتی مغز است. علل این بیماری به سه دسته قبل از تولد ، ضمن تولد و پس از تولد تقسم می شود . از جمله علل قبل از تولد می توان اختلالات کروکوزمی و ژنی ، آسیب جفت ، ناسازگاری عامل […]