۹ مهر، ۱۳۹۶

تراکشن

تخت تراکشن دستگاهی است که برای کاهش فشار روی ریشه های عصبی ناحیه کمر و گردن و در نتیجه کاهش دردهای ناشی از این مشکلات به کار می رود . نیروی لازم برای ایجاد کشش توسط یک دستگاه دیجیتال ایجاد می شود . از مزیت های این دستگاه قابلیت ایجاد وضعیت مناسب بیمار (Positioning) و […]