۹ مهر، ۱۳۹۶

درمانهای دستی علمی

درمانهای دستی از مداخلات درمانی مهم و تاثیر گذار فیزیوتراپی به حساب می آیند. در فیزیوتراپی امین درمانهای دستی متناسب با نیاز بیمار ، تشخیص اولیه و اصول علمی مندرج در جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی انجام می گیرد.متاسفانه در سالهای اخیر مداخلاتی با عنوان عمومی ماساژ در مراکزی با عنوان مراکز ماساژدرمانی رواج یافته که […]