۹ مهر، ۱۳۹۶

شاک ویو درمانی

شاک ویو تراپی Extracorporeal Shock Wave Therapy یا (ESWT) روش درمانی جدیدی است که در آن با استفاده از امواج صوتی پر قدرت ، درد و التهاب ناشی از برخی بیماری های سیستم عضلانی و اسکلتی کاهش می یابد. یک شوک ویو یا موج شوکی نوعی موج قوی ولی بسیار کوتاه مدت است . مثال […]