۵ تیر، ۱۳۹۶

علی رضایی

علی رضایی
4 (80%) 1 vote

من زانو درد شدید داشتم که پس از چند جلسه فیزیوتراپی کاملا بهبود یافتم