۹ مهر، ۱۳۹۶

بیماری های کودکان

یکی از کاربردهای فیزیوتراپی درمان بیمارهای خاص کودکان است. در بسیاری از بیماریهای کودکان که منجر به بستری بیمار در مراکز درمانی شده ، نیاز به مداخلات درمانی فیزیوتراپی وجود دارد. از جمله این موارد می توان شرایط زیر را نام برد:

 • Cerebral palsy فلج مغزی
 • Traumatic and acquired brain injury آسیب مغزی تروماتیک
 • Traumatic and acquired spinal cord injury آسیب تروماتیک نخاع
 • Spina bifida اسپینا بیفیدا
 • Cardiac conditions مشکلات قبلی
 • Oncologic conditions مشکلات خونی و سرطان های دیگر
 • Amputations and limb deficiencies قطع عضو و نقایص اندام ها
 • Post-surgical orthopedic rehabilitation فیزیوتراپی پس از جراحی های ارتوپدی
فیزیوتراپی در بیماریهای کودکان
فیزیوتراپی در بیماریهای کودکان

همچنین در موارد متعددی ، در بیماران سرپائی نیاز به انجام درمان فیزیوتراپی وجود دارد. از جمله این موارد می توان به بیماریها و شرایط زیر اشاره نمود:

 • Cerebral palsy فلج مغزی
 • Traumatic and acquired brain injuries آسیب مغزی تروماتیک
 • Traumatic and acquired spinal cord injuries آسیب تروماتیک نخاع
 • Arthrogryposis آرتروگریپوز
 • Torticollis تورتیکولی
 • Hypotonia هیپوتونی
 • Developmental delay تاخیر رشد
 • Cardiac anomalies آنومالی ها و مشکلات قلبی
 • Osteogenesis imperfecta سندرم استخوانهای شکننده
 • Spina bifida اسپینا بیفیدا
 • Sensory processing disorder مشکلات حسی
 • Autism spectrum اوتیسم
 • Amputations and limb deficiencies قطع عضو و نقایص اندام ها
 • Congenital syndromes سندرم های مادرزادی
 • Premature birth تولدهای زودرس
 • Post-surgical orthopedic rehabilitation فیزیوتراپی پس از جراحی های ارتوپدی
 • Oncology  انواع سرطان مانند brain tumors, spinal cord tumors, osteosarcomas
 • Muscular dystrophy انواع دیستروفی عضلانی
در کلینیک فیزیوتراپی امین به ارتباط متاسب کادر درمان با کودکان توجه ویژه ای می شود به همین دلیل نرخ موفقیت درمان بیماریهای کودکان در این کلینیک بالاست. ارائه آموزشهای ضروری به صورت کتاب دیجیتال یا دفترچه راهنما به والدین کیفیت خدمات فیزیوتراپی کودکان در فیزیوتراپی امین را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *