۹ مهر، ۱۳۹۶

تاندونیت های شانه Shoulder Tendinitis

یکی از شایعترین مشکلات و بیماریهای شانه تاندونیت عضلات کلاهک گرداننده شانه Rotators Cuff بویژه عضله سوپرااسپیناتوس است. تاندونیت شانه به معنای التهاب یا تحریک تاندون عضلات روتاتورکاف ناشی از فعالیتهای ورزشی ، خوابیدن طولانی روی یک شانه ،  نگه داشتن طولانی مدت اندام فوقانی در سطحی بالاتر از سر  و … می باشد. گاهی […]