۹ مهر، ۱۳۹۶

تحریک الکتریکی مغز tDCS

درمان تحریک الکتریکی مغز tDCS یک روش درمانی غیر تهاجمی در بیماران نورولوژیک می باشد. در این روش درمانی بر اساس هدف درمان ، مناطق مختلف مغز با استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم و کنترل شده تحریک می شود . یکی از مهمترین کاربردهای این روش درمانی تحریک منطقه حرکتی مغز Primary Motor Cortex و […]