۹ مهر، ۱۳۹۶

فلج عصب صورتی (فلج بلز)

فلج عصب صورتی (فاشیال) یا فلج بلز یکی از شایعترین بیماریهایی است که فیزیوتراپی مهمترین نقش را در کنترل علائم و درمان آن بر عهده دارد. پس از یک دوره کوتاه دارو درمانی که عمدتا شامل استفاده از داروهای استروئیدی است درمان فیزیوتراپی بیمار آغاز می شود . درمان فیزیوتراپی شامل مداخلات متعددی است: الکتروتراپی […]