۹ مهر، ۱۳۹۶

آلگومتری عضلات

یکی از امکانات خاص کلینیک فیزیوتراپی امین دستگاه آلگومتر است . دستگاه آلگومتر موجود در کلینیک فیزیوتراپی امین ساخت شرکت JTECH Medical آمریکا است. دستگاه Commander™ Algometer امکان بررسی نقاط تریگر پوینت در عضلات مختلف را فراهم می کند . این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که بتوان عضلات را به صورت دو […]