۹ مهر، ۱۳۹۶

ارزیابی و درمان مکانیکی MDT

ارزیابی و درمان مکانیکی MDT ارزیابی و درمان مکانیکی یا MDT ممکن است برای برخی همکاران پزشک و فیزیوتراپیست شناخته شده باشد . در این مقاله سعی می کنیم به صورت مفصل به شرح این متد درمانی و تمرینات بپردازیم.برخی همکاران تصور می کنند روش مکنزی (McKenzie Approach) مجموعه ای از تمرینات است که برای […]