۹ مهر، ۱۳۹۶

تحریک الکتریکی از طریق سوزن خشک

تحریک الکتریکی از طریق سوزن خشک Per-cutaneous Electrical Stimulation یا Intramuscular Electrical Stimulation  یکی  از روشهای درمانی فیزیوتراپی است که در درمان برخی دردها و مشکلات مزمن سیستم اسکلتی و عضلانی کاربرد دارد: ضایعات بافت نرم شامل اسپاسم ، کشیدگی عضلات ، کرامپ های عضلانی ، تریگر پوینت ها و کوتاهی بافت نرم ضایعات مفصلی: […]