۹ مهر، ۱۳۹۶

تحریک جلدی عصب تیبیال

تحریک جلدی عصب تیبیال  (Percutaneous Tibial Nerve Stimulation) یک روش درمانی غیرتهاجمی برای درمان مثانه بیش فعال Over Active Bladder یا (OAB) می باشد. در بیماران مبتلا به مثانه بیش فعال دو مشکل اساسی وجود دارد: گیرنده های دیواره مثانه بدون اینکه حجم ادرار کافی در مثانه ذخیره شده باشد؛ به صورت مکرر از طریق شبکه […]