۹ مهر، ۱۳۹۶

طب سوزنی الکتریکی بدون سوزن

طب سوزنی الکتریکی بدون سوزن درمانی موثر و بدون درد طب  سوزنی الکتریکی بدون سوزن با استفااده از دستگاه Zepter Electro Acupuncture ؛ یک روش غیر تهاجمی است که در آن نقاط طب سوزنی به جای سوزن به وسیله پالس های الکتریکی نرمال و آرام تحریک می شوند. بنابراین، این روش کاملا بدون درد است. […]