۹ مهر، ۱۳۹۶

یونتوفروزیس

یونتوفروزیس یونتوفروزیس یکی از روش های درمان فیزیوتراپی است که در آن از طریق جریان مستقیم یا گالوانیک دارو یا مواد شیمیایی را از طریق پوست وارد بدن می کنند . گاهی به این روش درمانی تزریق بدون سوزن می گویند. این درمان یک روش درمانی جدید نیست . ماده داروئی مورد استفاده در یونتوفروزس […]