۵ تیر، ۱۳۹۶

میثم ابراهیمی

بنده به دلیل شرایط خاص کاری دچار دیسک کمر بودم و با فیزیوتراپی خیلی بهتر شدم و دردهام کاهش یافت.