۹ مهر، ۱۳۹۶

آسیب رباطهای صلیبی و طرفی زانو

آسیب لیگامانهای صلیبی ( ACL و PCL ) و لیگامانهای طرفی زانو (MCL و LCL) از جمله شایعترین آسیب های ورزشی و ترومائی به حساب می آید . گرچه نوع و شدت آسیب در انتخاب روش درمان تاثیر گذار است فیزیوتراپی همواره در خط مقدم درمان قرار می گیرد. در مواردیکه آسیب لیگامانهای زانو منجر به پارگی کامل (Complete Tearing) نشده باشد کنترل تورم اولیه و درد زانو ، بی حرکتی و نهایتا فیزیوتراپی رایج ترین پروتکل درمان به حساب می آید.

در فاز حاد آسیب (حتی در زمین ورزش) فیزیوتراپی می تواند در کنترل سریع التهاب و تورم کمک قابل توجهی به درمان بیمار نماید. درمان فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی زانو از جمله آسیب لیگامانهای صلیبی و طرفی زانو شامل استفاده از مدالیته ها ، درمانهای دستی ، تیپینگ و از همه مهمتر تمرین درمانی مناسب است. رفع محدودیت حرکتی زانو (ناشی از بی حرکتی مفصل در دوره درمان) از جمله مهمترین رسالتهای فیزیوتراپی به شمار می رود. در فیزیوتراپی امین انتخاب روش درمان بر اساس جدیدترین منابع علمی انجام می گیرد.

یکی از نکات قابل ذکر در رفع محدودیت حرکتی مفصل زانو در کلینیک فیزیوتراپی امین غیر تهاجمی بودن درمان است. با انتخاب پروتکل درمانی مناسب و استفاده از تکنیک های خاص درمان دستی بیمار بدون تحمل درد و خطر آسیب مجدد ، دامنه حرکتی مفصل خود را به دست می آورد.

تمرین درمانی مهمترین بخش از پروتکل درمان در فیزیوتراپی امین به شمار می رود . کلیه تمرینات بیمار تحت نظارت مستقیم تکنیسین درمان یا فیزیوتراپیست و در کلینیک انجام می شود . با خریداری نرم افزارهای پیشرفته تمرین درمانی و ارائه تمرینات بیمار به صورت مکتوب یا به صورت کتاب دیجیتال کیفیت تمرین درمانی به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

در مواردیکه آسیب شدید زانو منجر به پارگی کامل لیگامانهای صلیبی یا طرفی زانو شده باشد جراحی زانو مناسبترین روش درمان به حساب می آید . در این شرایط نیز درمان فیزیوتراپی مناسب تنها تضمین کننده بازگشت بیمار به زندگی ، کار و فعالیت ورزشی طبیعی است.

غالبا آسیب لیگامانهای صلیبی با آسیب منیسک همراه است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *