۹ مهر، ۱۳۹۶

جراحی بازسازی لیگامانهای صلیبی و منیسک های زانو

درمان فیزیوتراپی مهمترین بخش درمان ، در جراحی بازسازی لیگامانهای صلیبی و منیسک های زانو به شمار می رود . بدون اغراق بهترین جراحیهای زانو بدون فیزیوتراپی مناسب نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. بویژه اینکه هدف از جراحی بازسازی لیگامانهای صلیبی یا منیسک ها زانو صرفا کاهش درد بیمار نیست! از آنجائی که مهمترین هدف درمانی از اینگونه جراحیها بازگشت بیمار به زندگی ، کار و فعالیت ورزشی طبیعی است این هدف مهم هرگز بدون فیزیوتراپی مناسب دست یافتنی نیست. برنامه درمان فیزیوتراپی در این گروه بیماران از روز اول بعد از جراحی آغاز می شود و به صورت فازبندی ادامه می بابد .

در صورتیکه برنامه فازبندی فیزیوتراپی به صورت اصولی اجرا شود بیمار در زمانی کوتاه قادر خواهد بود به سطح فعالیت قبل از آسیب خود باز گردد . در برنامه فیزیوتراپی بیماران با جراحی بازسازی لیگامان صلیبی یا منیسک تمرین درمانی مهمترین بخش به شمار می رود. برای این دسته از بیماران ده جلسه درمانی کافی است اما برنامه زمان بندی تمرینات بیمار تا شش ماه پس از جراحی تحت نظر فیزیوتراپیست ادامه می یابد. در پایان این زمان بیمار جهت کنترل شرایط نهائی خود و انجام تست های اختصاصی نظیر HOP TEST به کلینیک مراجعه می نماید. در فیزیوتراپی امین ضمن طراحی پلان درمانی بر اساس جدیدترین منابع علمی به آموزش بیمار و خانواده توجه جدی شده است. تمرینات هر فاز درمان به صورت ویدیوهای آموزشی در اختیار بیمار قرار می گیرد.

از نکات مهم درمان فیزیوتراپی بیماران با سابقه جراحی بازسازی لیگامان صلیبی توجه به حس عمقی مفصل مبتلا و تمرینات مخصوص حفظ و ارتقاء حس عمقی است. بیماران در صورت تمایل بدون پرداخت هزینه اضافی (در شیفت های خلوت تر) می توانند تمرینات خودرا با استفاده از تجهیزات کلینیک ادامه دهند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *