۹ مهر، ۱۳۹۶

ارزیابی قدرت عضلات دست

کلینیک فیزیوتراپی امین به کیت ارزیابی قدرت دست (قدرت گریپ دست و انگشتان) مجهز است. با استفاده از این دستگاه می توان قدرت گریپ دست را اندازه گیری نمود در شکستگی های اندام فوقانی بویژه شکستگی های مچ و انگشتان به دلیل بی حرکتی طولانی غالبا قدرت عضلات دست و قدرت گریپ به طور قابل […]